Historie

B/F Bø var den første bilferga mellom Bø og Hadsel kommune i Nordland. Den 24.03.1947 ble det inngått kontrakt mellom Em. Moen & Sønn Båtbyggeri AS i Risør og Vesteraalens Dampskibs Selskap, Stokmarknes (VDS) om bygging av en bilferge på 66 fot. Prisen på ferga var dengang kr 141 415,58 og dato for levering ble satt til 16.09.1948. Gamle Bøferga ble tegnet av Håkon Moen og er iflg. Em. Moen & Sønn Båtbyggeri AS den tredje bilfergen som ble bygget (Biltrafikk I og II tilhørende Vesteraalens Trafikklag VT, ble bygget før denne ferga) og ferga var bygg nr 155. Ferga hadde kapasitet til 80 passasjerer og 8 biler. Videre hadde ferga en 6 sylindret GM Diesel med 154 Hk motor.

B/F Bø gikk først mellom Snarset – Guvåg – Sandnes og Stokmarknes i perioden 1948 – 1951. I 1951 ble fergeleiet på Snarset erstattet av et nytt fergeleie på Straumsnes, og ruten endret til Straumsnes – Guvåg – Sandnes – Stokmarknes fra 1951 – 1968. I 1968 ble ferga tatt ut av ruten og erstattet med en ny ferge i stål som overtok navnet B/F Bø, mens den gamle ferga ble satt inn i ny rute mellom Stokmarknes – Kaljord – Lokan i ca. 1 års tid, og byttet navn til MF Stokmarknes. Denne ruten gikk den i et par års tid før den ble solgt til Troms Fylkes Dampskip Selskap – TFDS.

Hos TFDS ble ferga satt i rute i troms i 1972 på strekningen Brøstadbotn – Langhamn (Dyrøysund) og senere fra 1972 – 1977 på strekningen Rotsund – Havnnes – Klauvnes – Flåten.

I 1977 var det imidlertid slutt på fergetrafikk og ferga ble solgt fra TDFS til Einar Giæver, (Havvnes i Troms) og fikk navnet Børingen. Så i 1981 ble ferga solgt videre til Kjell Jacobsen, Røyksund. Ferga ble i denne perioden brukt av Kjell Jacobsen til kaibygging og entepenørvirksomhet i Haugesundsområdet. I 2006 ble den solgt videre til Kjell Lie og Odd Steinar Risnes, Haugesund. I 2007 kjøpte Støiten Bygg og Entreprenør AS, Haugesund. I 2009 ble ferga solgt for kr 50 000,- til Hjartøy Entreprenørforretning AS, Møvik/ Fjell. Der ble den pusset opp og brukt som arbeidsbåt for firmaet. Den 24.10.2014 sank ferga delvis ved kai i Møvik. Den 14.05.2016 ble ferga hevet ved hjelp av MS Molly. Ferga flyter nå uten hjelp av pumper. Hjartøy Entrepenørforetning ved Atle Vidar Hjartøy har påbegynt rengjøring, skraping og reparasjon av motoren på ferga.

Det er stor velvilje både hos Riksantikvaren og andre bidragsytere for å undersøke mulighetene for å bevare og restaurere ferga til 1948 utseende. Det er derfor tatt initiativ for å danne en venneforening/ kystlag som kan overta og sette istand den Gamle Bøferga – B/F Bø. Til dette arbeidet trenger vi hjelp til å få inn dokumentasjon i form av bilder, film, dokumenter og gjenstander fra alle der ute