Hei allesammen og hjertelig velkommen til hjemmesiden for Gamle Bøferga. Denne hjemmesiden er tenkt å være en møteplass for alle som ønsker å bidra til å berge Gamle Bøferga (tidl. BF Bø og MF Børingen) og sørge for at denne nasjonale maritime kulturskatten blir restaurert og tilbakeført til den stand den var i som ny ved levering fra Em. Moen & sønn båtbyygeri, Risør til VDS, Stokmarknes i oktober 1948. Til dette arbeidet vil det kreves både en stor dugnadsinnsats og ikke minst en anselig sum penger. Vi som har etablert Venneforeningen Gamle Bøferga er alle utflyttede Bøfjerdinger med et stort hjerte for våres hjemsted og det maritime. Vi håper at det store engasjementet som vi har sett på facebooksiden «Venneforeningen Gamle Bøferga» vil bidra til at vi når vårt mål.

Vi ønsker samtidig at lokale krefter bidrar med etableringen av en lokalforening i Vesterålen som kan starte arbeidet med å planlegge fremtiden til Gamle Bøferga etter at den er ferdig restaurert. Et skikkelig lokalt engasjement er av avgjørende betydning for den fremtidige driften av Gamle Bøferga. Våre tanker har vært at ferga skal være et samlingspunkt for kulturelle aktiviteter; både maritime og andre arrangement, at den skal brukes i turist øyemed og ikke minst være til glede for allmenheten i Vesterålen.

På denne hjemmesiden vil du få anledning til å følge Gamle Bøferga på gjennom hele denne restaureringsprosessen og veien tilbake til Vesterålen. Bilder, historier og videoer fra arbeidet vil være viktige elementer og skal gi folket kunnskap og informasjon som styrker folks bevissthet om å ta vare på de maritime kulturskattene som finnes i Vesterålen.

Skulle du ønske å bidra i denne prosessen, setter vi stor pris på det. Ditt bidrag kan være å bli medlem av Venneforeningen Gamle Bøferga, handle produkter i våres nettbutikk, gi en pengegave/ økonomisk støtte eller å bidra underveis i arbeidet med dugnadsinnsats på ferga eller i organisasjonsarbeidet.

Vi setter også pris på støtte fra lokale firmaer som ønsker å bidra som sponsorer for prosjektet. Vi er i det hele tatt avhenge av all støtte som er mulig å oppdrive i hele Vesterålsregionen for å lykkes med dette omfattende arbeidet vi har startet på. Vi i styret i Venneforeningen er imidlertid klare for bidra til at vi skal lykkes med dette prosjektet og at Gamle Bøferga en vakker dag på nytt skal seile tilbake til Vesterålen for å glede og begeistre folkene der, turistene og den oppvoksende slekt, slik den også gjorde det i perioden 1948 – 1969.

Kommentarer