Medlemsavgift:

kr 400,- familie (2 voksne og inntil 3 hjemmeboende barn)
kr 200,- pr. voksen (fra fylte 18 år)
kr 100,- pr. barn (under 18 år)

pr. 01.01.2017